Če se ljudje za nekaj odločimo in vemo, da bo to močno vplivalo tudi na naše nadaljnje življenje, potem je v naši navadi tudi to, da se o tej zadevi pozanimamo tudi pri strokovnjakih. Tako je tudi pri odločitvi za dodatno pokojninsko zavarovanje. Vemo, da bomo dolga leta varčevali za svoje starostno obdobje, ki ga bomo lahko ravno zaradi te oblike varčevanja uživali povsem mirno ter brezskrbno. Toda, ker je v igri tudi kar nekaj denarja, nas zanimajo tudi rezultati, ki nas čakajo na koncu.

Continue reading

V Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.dopolnilno zavarovanjeContinue reading

Prihranite denar! Kako? S kvalitenim osebnim računovodstvom in vodenjem osebne evidence.

V primeru pravnih oseb oz. podjetij je računovodstvo nujno potrebno, saj je vsaka pravna oseba dolžna spoštovati pravila in zakone in oddajati različna poročila, bilance stanja, plačevati davke itd.

Vendar pa je računovodstvo, pa naj se vam sliši še tako neverjetno, nujno potrebno tudi pri vsakem posamezniku, saj lahko le z dobrim poznavanjem vaših stroškov le-te zmanjšate in tako prihranite ne da bi se odrekli stvarem, ki jih radi počnete.

Prvi uspešen korak za prihranek vašega težko prisluženega denarja bo prav gotovo uporaba “resničnega” denarja pri plačevanju. Znano je namreč, da pri brezgotovinskem poslovanju oz. plačevanju s kreditnimi karticami hitro izgubimo občutek o tem, koliko denarja smo porabili, koliko ga je še vedno na računu … Tako se lahko hitro zgodi, da so naša sredstva precej nižja kot mislimo.

Torej, če spadate med tiste, ki se konec vsakega meseca sprašujemo, kam je izginil denar, je vodenje osebne evidence nujno potrebno. Najhujše, kar se vam lahko zgodi, je to, da ugotovite, da so vsi stroški resnično upravičeni in da ni nobene stvari, kjer bi lahko privarčevali. Če pridete do te ugotovitve, potem spadate med redke zelo varčne osebe, ki imajo osebne finance urejene že brez osebne evidence.

Če niste med zgoraj omenjenimi srečneži (oz. nesrečneži, saj svojih stroškov ne morejo več zmanjšati), potem je zadnji čas, da se vaših nepotrebnih stroškov lotite tudi vi. V času računalniške dobe in razvoja interneta lahko orodja, ki vam pri evidentiranju stroškov pomagajo, najdete tudi na internetu. Uporabite lahko določene online programe ali programe, ki jih namestite na vaš računalnik. Še vedno pa je vaša možnost, da vse te podatke beležite in obdelate ročno, npr. na listu papirja ali z uporabo programov, ki jih že imate na vašem osebnem računalniku.

Ne dovolite, da se boste pred koncem meseca spet mučili z vprašanjem “Kam je izginil moj denar?”.

Ne tvegajte brezglavo! Privoščite vašemu jeklenemu konjičko kasko zavarovanje.

To zavarovanje je potrebno pri skoraj vseh novejših avtomobilih, pri vseh novih avtomobilih in tudi pri tistih malo starejših, katerih vrednost na trgu je še vedno visoka in je zavarovalna premija zanje precej nižja in manj boleča kot izguba avtomobila ne glede na razlog izgube.

Prometne nesreče, kraje, vremenske nevšečnosti in še marsikaj drugega lahko pripelje do poškodbe, zmanjšane vrednosti ali izgube vašega avtomobila. Kljub novim prometnim zakonom, vedno višjim prometnim kaznim in vse boljšim cestnim razmeram je število nesreč še vedno visoko in tveganje, da ste v nesreči udeleženi tudi vi, pa naj bo to kot povzročitelj ali oškodovanec, je še vedno visoko. Tudi letno število ukradenih avtomobilov je visoko, vremenski ekstremi so iz leta v leto bolj “ekstremni” in še kup drugih nevarnosti preži na vaš avtomobil.

Zmanjšajte tveganje in s kasko zavarovanjem vašega avtomobila poskrbite, da v primeru prometne nesreče, poškodbe, kraje, toče ali kakšne druge nesreče, vse vaše stroške poplača zavarovalnica. Z izbiro najboljšega avtomobilskega zavarovanja bo vaše spanje bolj mirno in tudi na cesti se boste počutili bolj varno, vsaj s finančnega vidika.

Pri iskanju najboljše zavarovalnice pa naj ne bo vaše merilo samo najnižja cena zavarovanja. Vedno je smiselno preveriti tudi druge pogoje in ugodnosti, ki vam jih posamezna zavarovalnica nudi. Nekatere zavarovalnice vam nudijo zavarovanje brez tako imenovane “odbitne franšize”, kar pomeni, da v primeru nesreče, kjer boste vi sodelovali kot povzročitelj, vse stroške prevzame zavarovalnica, vam pa lahko še vedno ostane enak popust, kot ste ga imeli že prej. Poleg odbitne franšize velja biti pozoren tudi na nekatere druge morebitne ugodnosti, npr. morebitne popuste za člane različnih društev, popuste za izkušene voznike, popuste za varne voznike oz. voznike, ki v preteklih letih niso povzročili nesreč …

Vsekakor pa se je za vsako zavarovalnico priporočljivo pozanimati tudi pri prijateljih, ki so v preteklosti že imeli kakšne izkušnje. Od njih lahko prejmete zanesljive informacije tudi o tem, kako se določena zavarovalna hiša obnese v primeru nesreče, kako hitro vam škodo povrnejo in kakšne so morebitne težave ter kakšni so postopki v takšnem primeru.

Zaupajte nam vaše želje in poskrbeli bomo, da boste izbrali vam najbližjo zavarovalnico, zavarovalnico, ki ponuja ravno to, kar vi iščete.  

Kaj sploh je dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zakaj je potrebno imeti sklenjenega? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja, ki jih obvezno zavarovanje ne zajema. Tako nam zmanjša stroške, ki nastanejo ob bivanju v bolnišnici ali pa pri tem, ko nam zdravnik predpiše nekatera zdravila, pa tudi nekatere zobozdravstvene storitve so v primeru, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimamo sklenjenega samoplačniške.

Otroci do polnoletnosti in študenti do 26.leta dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo, saj so zavarovani preko svojih staršev. Ko nekdo dopolni 26 let, mora skleniti dopolnilno zavarovanje tudi če ima še vedno status študenta.

Continue reading

Bad karma: we can’t find that page!

You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ?

  • the link you clicked to arrive here has a typo in it
  • or somehow we removed that page, or gave it another name
  • or, quite unlikely for sure, maybe you typed it yourself and there was a little mistake ?

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}It’s not the end of everything though : you may be interested in the following pages on our site:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}

Osnovni podatki o družbi

Zavarovalnica Triglav d.d. je obvladujoča družba Skupine Triglav, ki ima sedež v Ljubljani. Skupaj s hčerinskimi družbami izvaja naslednja zavarovanja: premoženjska, prostovoljna dodatna zavarovanja, življenjska in zdravstvena. Zavarovalnica Triglav ima za opravljanje zavarovalnih poslov dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

Poslovna mreža družbe
V Centrali, ki je sedež Zavarovalnice Triglav, potekajo vodstvene, usklajevalne in razvojne funkcije družbe. Za dostop do storitev zavarovalnice skrbi obsežna mreža območnih enot zavarovalnice po celi Sloveniji, ki obsega poslovno mrežo 12 območnih enot, 58 predstavništev z mnogimi zastopništvi in okoli 680 zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalnica Triglav sodeluje z mnogimi podjetji in tako dopolnjuje lastno poslovno mrežo zavarovalnih agencij. S podjetji za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil ima sklenjene agencijske pogodbe za sklepanje zavarovanj. S svojo pestro ponudbo pa je zavarovalnica Triglav prisotna tudi v številnih turističnih agencijah in na mejnih prehodih.

Continue reading

O družbi
Zavarovalnica Tilia je delniška družba, ki je prepoznavna po partnerskih odnosih z zavarovanci in visoki kvaliteti zavarovalnih storitev. Njihovo poslanstvo je, da zagotavljajo zaupanje, varnost, učinkovitost, zadovoljstvo in sodelovanje lastnikom podjetja, zavarovancem in zaposlenim. Vrednote Zavarovalnice Tilia so iskrenost, obojestransko zaupanje na podlagi odprte komunikacije, odgovornost, fleksibilnost pri obravnavi strank, ustvarjalnost in strokovnost za zadovoljstvo zavarovancev, spodbujanje timskega dela in sodelovanja ter prepoznavnost v okolju.

Continue reading

O družbi
Zavarovalnica Maribor je delniška družba s sedežem v Mariboru. Njena največja lastnika sta Pozavarovalnica Sava d.d. in Nova KBM. Delnice družbe ne kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Zavarovalnica Maribor je lastnica zavarovalno zastopniške družbe Vivus d.o.o., ki je specializirana za trženje in svetovanje osebnih zavarovanj.

Družbena odgovornost
Zavarovalnici Maribor družbena odgovornost pomeni dolžnost in hkrati tudi privilegij. V širše družbeno dogajanje se aktivno vključujejo z donacijami, sponzorstvi, preventivnimi akcijami na športnem, umetnostnem, kulturnem, zdravstvenem ter okoljskem področju. Prav tako so tudi lastniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Continue reading

O družbi
Zavarovalnica Generali d.d. je del mednarodne skupine Genarali Group. To mednarodno ozadje jim omogoča, da kombinirajo svetovne trende s potrebami strank, ki so pri zavarovanjih vedno bolj zahtevne. Zavarovalnica Generali nudi zavarovanja, ki so uveljavljena v svetu, vendar so hkrati prilagojena slovenskemu trgu. Poleg tega uvajajo številne novosti npr. Halo polica za izkušene voznike in s tem nadaljujejo tradicijo ugodnejših razmerij za zavarovance.

Continue reading