Zavarovalnica Maribor

O družbi
Zavarovalnica Maribor je delniška družba s sedežem v Mariboru. Njena največja lastnika sta Pozavarovalnica Sava d.d. in Nova KBM. Delnice družbe ne kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Zavarovalnica Maribor je lastnica zavarovalno zastopniške družbe Vivus d.o.o., ki je specializirana za trženje in svetovanje osebnih zavarovanj.

Družbena odgovornost
Zavarovalnici Maribor družbena odgovornost pomeni dolžnost in hkrati tudi privilegij. V širše družbeno dogajanje se aktivno vključujejo z donacijami, sponzorstvi, preventivnimi akcijami na športnem, umetnostnem, kulturnem, zdravstvenem ter okoljskem področju. Prav tako so tudi lastniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

 

Vrste zavarovanj v Zavarovalnici Maribor
Zavarovalnica Maribor nudi osebna zavarovanja – življenjska zavarovanja, nezgodna zavarovanja in turistična zavarovanja ter premoženjska zavarovanja – avtomobilska zavarovanja, premoženjsko zavarovanje OPA, poslovna zavarovanja, transportna zavarovanja, kreditna in druga finančna zavarovanja, kmetijska zavarovanja – zavarovanja živali, kmetijsko paketno zavarovanje ter zavarovanje hiše, etaže ali stanovanja.

 

Avtomobilska zavarovanja
Pri avtomobilskem zavarovanju Zavarovalnica Maribor nudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kasko zavarovanje avtomobila, avtomobilsko zavarovanje voznika AO +, avtomobilsko asistenco AXA, zavarovanje motorjev, odkup prve škode ter zavarovanje stroškov ponovnega opravljanja vozniškega izpita.

Življenjska zavarovanja
Glavna zavarovanja v Zavarovalnici Maribor so ZM PRIZMA Hibrid, ZM PRIZMA Modra naložba, ZM PRIZMA Klasično življenjsko zavarovanje, ZM PRIZMA Naložbeno življenjsko zavarovanje, ZM PRIZMA Komfort paket in ZM PRIZMA Junior naložbeno zavarovanje.
Poleg tega v Zavarovalnici Maribor nudijo še naslednja življenjska zavarovanja: Zlata naložba za dva, Zlata naložba z intervalnim izplačilom, Zlata naložba z izplačilom v obliki rente, Zlati ključ, ZM PRIZMA FlexPension, ZM PRIZMA Junior FlexPension in ZM PRIZMA Modra jesen. ZM PRIZMA Hibrid je vrsta življenjskega zavarovanja, ki posamezniku nudi inovativno rešitev in sicer, aktivno upravljanje premoženja skladno s cilji, hkrati pa zagotavlja tudi najvišjo stopnjo varnosti vloženih sredstev. ZM PRIZMA Modra naložba je varčevanje brez zavarovalne dobe in je namenjeno posameznikom od 40. do 80. leta starosti. ZM PRIZMA Klasično življenjsko zavarovanje je varčevanje in zavarovanje hkrati, ki je namenjeno osebam od 14. do 70. leta starosti. ZM PRIZMA Naložbeno življenjsko zavarovanje je kombinacija varčevanja v investicijskih skladih in življenjskega zavarovanja.
ZM PRIZMA Komfort paket je namenjena tistim, ki želijo poskrbeti za finančno varnost svojih najbližjih in se zavarovati pri vsakodnevnih nevarnostih. ZM PRIZMA Junior naložbeno zavarovanje nudi finančno varnost otroka v primeru smrti starša, zavarovanje za primer nezgode otroka ali starša, izplačilo zavarovalnine v primeru hujše bolezni zavarovanca in drugo.

Zavarovanje doma
Zavarovalnica Maribor nudi naslednja zavarovanja doma in opreme: OPA! Zavarovanje hiše in stanovanja, OPA! Zavarovanje stanovanjske opreme in asistenca doma, potresno zavarovanje, zavarovanje nagrobnih spomenikov in nezgodno zavarovanje družine. Osnovno kritje vključuje naslednje dogodke: požar, eksplozija, strela, padec letala, toča in vihar. Možni dodatni riziki pa so vandalizem, izliv vode, razbitje stekla in drugo.

Nezgodna in turistična zavarovanja
Nezgodna zavarovanja pri Zavarovalnici Maribor zajemajo naslednje: Zojino šolsko nezgodno zavarovanje, nezgodno zavarovanje posameznikov, nezgodno zavarovanje športnikov, nezgodno zavarovanje družine, nezgodno zavarovanje upokojencev in skupinsko nezgodno zavarovanje oseb. Turistična zavarovanja pa vključujejo turistično zavarovanje z asistenco v tujini, zavarovanje nevarnosti odpovedi turističnih zavarovanj ter obvezno in kasko zavarovanje plovil.

Poslovna zavarovanja
V okviru poslovnih zavarovanj so pri Zavarovalnici Maribor na voljo naslednja zavarovanja: zavarovanje zgradb in opreme, zavarovanje zalog, zavarovanje računalnikov, strojelomno zavarovanje, zavarovanje, obratovalnega zastoja zaradi požara, transportno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, terjatve in kavcijska zavarovanja, zavarovanje zaposlenih in potresno zavarovanje.

Kmetijska premoženjska zavarovanja
Ta zavarovanja zajemajo zavarovanje kmetijskih zgradb (kleti, hlevi, shrambe, silosi, kozolci…), zavarovanje opreme in premičnin, zavarovanje pridelkov in zalog (les, hlevski gnoj, slama, seno…) ter zavarovanje živali.

Storitve preko spletne strani
Pri Zavarovalnici Maribor lahko preko njihove spletne strani prijavimo škodo na hiši, opremi in stanovanju ter sklenemo naslednja zavarovanja: podaljševanje AO zavarovanj, turistično zavarovanje z asistenco v tujini in nezgodno zavarovanje otrok, dijakov in študentov.