Zavarovalnica Generali

O družbi
Zavarovalnica Generali d.d. je del mednarodne skupine Genarali Group. To mednarodno ozadje jim omogoča, da kombinirajo svetovne trende s potrebami strank, ki so pri zavarovanjih vedno bolj zahtevne. Zavarovalnica Generali nudi zavarovanja, ki so uveljavljena v svetu, vendar so hkrati prilagojena slovenskemu trgu. Poleg tega uvajajo številne novosti npr. Halo polica za izkušene voznike in s tem nadaljujejo tradicijo ugodnejših razmerij za zavarovance.

 

Osnovna zavarovanja
Pri Zavarovalnici Generali zavarovanje lahko sklenejo fizične in pravne osebe. Osnovna zavarovanja za fizične osebe so avtomobilsko zavarovanje, premoženjsko zavarovanje, osebno zavarovanje, turistično zavarovanje in pokojninsko zavarovanje. Osnovna zavarovanja za pravne osebe pa so Paket manager, Paket podjetnik, industrijska zavarovanja, montažna zavarovanja, gradbena zavarovanja, transportna zavarovanja in odgovornostna zavarovanja.

ZAVAROVANJA ZA FIZIČNE OSEBE
Osebna zavarovanja
Pri osebnih zavarovanjih Zavarovalnica Generali nudi naslednja zavarovanja: Nezgodni S.O.S., paket Generali S.O.S., klasično življenjsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za primer smrti in naložbeno življenjsko zavarovanje. Nezgodni S.O.S. je nova oblika osebne varnosti, ki zajema razne nepredvidene dogodke. Paket Generali S.O.S. poleg življenjskega zavarovanja nudi tudi nezgodno zavarovanje. Pri klasičnem življenjskem zavarovanju Eurolife v Zavarovalnici Generali nudijo zavarovanje z udeležbo na dobičku z zajamčenim donosom. Naložbena življenjska zavarovanja so hkrati zavarovanje za primer smrti in naložba v prihodnost.

 

Avtomobilska zavarovanja
V Zavarovalnici Generali nudijo naslednja avtomobilska zavarovanja: avtomobilska odgovornost (AO), avtomobilska odgovornost AO-plus, avtomobilski kasko, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov, avtomobilska asistenca in Halo polica. Pri Zavarovalnici Genarali nudijo pestro ponudbo ugodnosti, kot so nagrajevanje varnih voznikov s popustom, ekskluzivna avto asistenca, popust za voznike brez nesreč, vračilo premije in paketni popusti. Popust nudijo tudi pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja po telefonu ali preko interneta – Halo polica.

Premoženjska zavarovanja
Pri zavarovanju doma Zavarovalnica Generali nudi PaketDom in PaketEnergija. PaketDom zavaruje premoženje pred podnebnimi spremembami, nepričakovanimi dogodki in ekstremnimi vremenskimi razmerami. Pri PaketDom zavarovalnica nudi številne ugodnosti, kot so zavarovanje na novo vrednost, paketni popust, kritje stroškov najema nadomestnega stanovanja, več različnih obsegov zavarovalnih kritij ter možnost sklenitve dodatnih zavarovanj po meri zavarovanca in še mnogo drugega. PaketEnergija je posebno zavarovanje, ki je namenjeno imetnikom fotonapetostnih in solarnih sistemov.

Turistična zavarovanja
V ponudbi Zavarovalnice Generali sta dva paketa za tujino, in sicer kratkoročno turistično zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje Generali TURIST, ki je namenjeno tistim, ki vsaj dvakrat na leto potujejo v tujino, poslovnežem, ki vsaj nekajkrat letno odidejo na poslovno pot ter tistim, ki raziskujejo dežele sveta.

Pokojninsko zavarovanje
V Zavarovalnici Generali nudijo posameznikom pri pokojninskem zavarovanju prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Leon, ki je namenjeno vsem zavarovancem, ki imajo obvezno pokojninsko zavarovanje, tistim, ki si želijo varne prihodnosti in želijo imeti pokojnino na približni ravni plače ter vsem, ki želijo koristiti davčne olajšave že sedaj.

ZAVAROVANJA ZA PRAVNE OSEBE
Paket Manager
Paket Manager je namenjen vodstvenim delavcem. Kritje paketa vključuje popolno ali trajno invalidnost zaradi nezgode ali bolezni, smrt iz kateregakoli razloga in nezgodno smrt.

Paket podjetnik
Paket podjetnik pri Zavarovalnici Generali ponuja popolno zavarovanje podjetja. Paket podjetnik zavaruje naslednje: vsebino v prodajnih, proizvodnih in drugih prostorih podjetja, zaloge, opremo in stvari zaposlenih, stavbo, kjer se opravlja dejavnost podjetja, obratovalni zastoj, odgovornost iz dejavnosti, proizvajalčevo odgovornost za škodo, ki jo povzročijo proizvodi podjetja ter dodatno zavarovanje električnih in elektronskih aparatov ter naprav.

Industrijska zavarovanja
Industrijsko zavarovanje Zavarovalnice Generali ALLRISK ne pomeni le klasično zavarovanje premoženja podjetja, temveč tudi hiter odziv po nesreči in nadoknadenje izgubljenega v najkrajšem možnem času. S tem v zavarovalnici sledijo svojemu temeljnemu poslanstvu, ki je zagotovitev gospodarske varnosti svojim zavarovancem.

Montažna zavarovanja
Montažno zavarovanje v Zavarovalnici Generali zavaruje naslednje predmete: kovinske konstrukcije z elektro in strojno opremo ali brez nje, elektro in strojno opremo, stroje, instalacije, naprave, aparate, pomožne objekte za izvajanje montažnega objekta in drugo. Montažno zavarovanje zavaruje za nevarnosti kot so strele, požar, vihar, toča, eksplozija, vlomske tatvine, montažne nezgode in ostalo.

Gradbena zavarovanja
Pri gradbenem zavarovanju v Zavarovalnici Generali so predmet tega zavarovanja ob naknadnem dogovoru tudi pomožni objekti za izvajanje gradbenega objekta, kot so delavnice, menze, lesene ali zidane barake za skladišča in drugo ter oprema. Gradbeno zavarovanje krije gradbene nezgode, vlomne tatvine, požar, strele, vihar, odgovornost izvajalca gradbenih del in ostalo.

Transportna zavarovanja
V Zavarovalnici Generali nudijo zavarovanje vseh vrst blaga in stvari, ki se prevažajo v rečnem, morskem, zračnem ali kopenskem prometu. Nudijo tudi dostop do mednarodno podprtega škodnega servisa, ki po celem svetu poskrbi za dobrine in blago.

Odgovornostna zavarovanja
Odgovornostno zavarovanje pomeni zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo je zavarovanec povzročil tretjim osebam. Škoda lahko nastane zaradi izdelka z napako, ki ga je zavarovanec dal v promet, med opravljanjem dela pri posamezniku, ki je zaposlen pri zavarovancu ali med opravljanjem pridobitne dejavnosti.

PaketEnergija
V Zavarovalnici Generali podpirajo ekološko ozaveščenost in zaradi tega za vse imetnike fotonapetostnih in solarnih sistemov nudijo zavarovanje PaketEnergija, ki je prilagojeno njihovim potrebam. Je samostojen zavarovalni produkt, ki krije vrsto škod na sistemih skozi 20-letno življenjsko dobo.

Generali Club
V Generali Club se lahko včlani vsaka fizična oseba, ki ima sklenjeno zavarovanje pri Zavarovalnici Generali. Članstvo v njem je brez obveznosti in brezplačno. Vsaka sklenitev zavarovanja prinese določeno število točk in na podlagi tega so vam na voljo številne ugodnosti in popusti pri zunanjih partnerjih.