Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kaj sploh je dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zakaj je potrebno imeti sklenjenega? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja, ki jih obvezno zavarovanje ne zajema. Tako nam zmanjša stroške, ki nastanejo ob bivanju v bolnišnici ali pa pri tem, ko nam zdravnik predpiše nekatera zdravila, pa tudi nekatere zobozdravstvene storitve so v primeru, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimamo sklenjenega samoplačniške.

Otroci do polnoletnosti in študenti do 26.leta dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo, saj so zavarovani preko svojih staršev. Ko nekdo dopolni 26 let, mora skleniti dopolnilno zavarovanje tudi če ima še vedno status študenta.

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej potrebujemo takoj, ko izgubimo status študenta, vendar najkasneje ob dopolnjenem 26.letu starosti. Urediti si ga moramo takoj, ko se zaposlimo, samozaposlimo ali postanemo družbeniki v d.o.o., ne glede na to ali nam status študenta še velja ali ne.

Zavarovalnico, pri kateri imamo zavarovanje sklenjeno lahko brez težav zamenjamo po preteku časa, ki ga imamo določenega v pogodbi. Vendar pazite, premijo po odločitvi za menjavo zavarovalnice (torej po prekinitvi pogodbe in sklenitvi nove) še tri mesece plačujemo stari zavarovalnici, nato pa začnemo s plačevanjem tisti, za katero smo se odločili naknadno.

Zavarovanje lahko tudi zamrznemo, in sicer to najbolj pride v poštev za tiste študente, ki npr. eno leto statusa niso imeli, nato pa ga znova pridobijo v novem študijskem letu. Le tem namreč zavarovanja za čas trajanja študentskega statusa ni potrebno plačevati, ko pa znova pride do spremembe le-to le javijo na zavarovalnico in zavarovanje se jim znova aktivira.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenemo pri naslednjih zavarovalnicah: Vzajemna, Adriatic – Slovenica ali pa Triglav zdravstvena zavarovalnica. Njihove premije se razlikujejo, vendar so po zakonu obvezane vse kriti iste zdravstvene storitve v enakem znesku.

Ob sami sklenitvi pa je treba biti pozoren še na eno stvar: in sicer dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima čakalno dobo, kar pomeni, da prve tri mesece premijo sicer plačujemo, vendar dodatno vseeno nismo zavarovani in smo obravnavani kot samoplačnik.