Prihranite denar! Kako? S kvalitenim osebnim računovodstvom in vodenjem osebne evidence.

V primeru pravnih oseb oz. podjetij je računovodstvo nujno potrebno, saj je vsaka pravna oseba dolžna spoštovati pravila in zakone in oddajati različna poročila, bilance stanja, plačevati davke itd.

Vendar pa je računovodstvo, pa naj se vam sliši še tako neverjetno, nujno potrebno tudi pri vsakem posamezniku, saj lahko le z dobrim poznavanjem vaših stroškov le-te zmanjšate in tako prihranite ne da bi se odrekli stvarem, ki jih radi počnete.

Prvi uspešen korak za prihranek vašega težko prisluženega denarja bo prav gotovo uporaba “resničnega” denarja pri plačevanju. Znano je namreč, da pri brezgotovinskem poslovanju oz. plačevanju s kreditnimi karticami hitro izgubimo občutek o tem, koliko denarja smo porabili, koliko ga je še vedno na računu … Tako se lahko hitro zgodi, da so naša sredstva precej nižja kot mislimo.

Torej, če spadate med tiste, ki se konec vsakega meseca sprašujemo, kam je izginil denar, je vodenje osebne evidence nujno potrebno. Najhujše, kar se vam lahko zgodi, je to, da ugotovite, da so vsi stroški resnično upravičeni in da ni nobene stvari, kjer bi lahko privarčevali. Če pridete do te ugotovitve, potem spadate med redke zelo varčne osebe, ki imajo osebne finance urejene že brez osebne evidence.

Če niste med zgoraj omenjenimi srečneži (oz. nesrečneži, saj svojih stroškov ne morejo več zmanjšati), potem je zadnji čas, da se vaših nepotrebnih stroškov lotite tudi vi. V času računalniške dobe in razvoja interneta lahko orodja, ki vam pri evidentiranju stroškov pomagajo, najdete tudi na internetu. Uporabite lahko določene online programe ali programe, ki jih namestite na vaš računalnik. Še vedno pa je vaša možnost, da vse te podatke beležite in obdelate ročno, npr. na listu papirja ali z uporabo programov, ki jih že imate na vašem osebnem računalniku.

Ne dovolite, da se boste pred koncem meseca spet mučili z vprašanjem “Kam je izginil moj denar?”.

Osnovni podatki o družbi

Zavarovalnica Triglav d.d. je obvladujoča družba Skupine Triglav, ki ima sedež v Ljubljani. Skupaj s hčerinskimi družbami izvaja naslednja zavarovanja: premoženjska, prostovoljna dodatna zavarovanja, življenjska in zdravstvena. Zavarovalnica Triglav ima za opravljanje zavarovalnih poslov dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

Poslovna mreža družbe
V Centrali, ki je sedež Zavarovalnice Triglav, potekajo vodstvene, usklajevalne in razvojne funkcije družbe. Za dostop do storitev zavarovalnice skrbi obsežna mreža območnih enot zavarovalnice po celi Sloveniji, ki obsega poslovno mrežo 12 območnih enot, 58 predstavništev z mnogimi zastopništvi in okoli 680 zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalnica Triglav sodeluje z mnogimi podjetji in tako dopolnjuje lastno poslovno mrežo zavarovalnih agencij. S podjetji za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil ima sklenjene agencijske pogodbe za sklepanje zavarovanj. S svojo pestro ponudbo pa je zavarovalnica Triglav prisotna tudi v številnih turističnih agencijah in na mejnih prehodih.

Continue reading

O družbi
Zavarovalnica Tilia je delniška družba, ki je prepoznavna po partnerskih odnosih z zavarovanci in visoki kvaliteti zavarovalnih storitev. Njihovo poslanstvo je, da zagotavljajo zaupanje, varnost, učinkovitost, zadovoljstvo in sodelovanje lastnikom podjetja, zavarovancem in zaposlenim. Vrednote Zavarovalnice Tilia so iskrenost, obojestransko zaupanje na podlagi odprte komunikacije, odgovornost, fleksibilnost pri obravnavi strank, ustvarjalnost in strokovnost za zadovoljstvo zavarovancev, spodbujanje timskega dela in sodelovanja ter prepoznavnost v okolju.

Continue reading

O družbi
Zavarovalnica Maribor je delniška družba s sedežem v Mariboru. Njena največja lastnika sta Pozavarovalnica Sava d.d. in Nova KBM. Delnice družbe ne kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Zavarovalnica Maribor je lastnica zavarovalno zastopniške družbe Vivus d.o.o., ki je specializirana za trženje in svetovanje osebnih zavarovanj.

Družbena odgovornost
Zavarovalnici Maribor družbena odgovornost pomeni dolžnost in hkrati tudi privilegij. V širše družbeno dogajanje se aktivno vključujejo z donacijami, sponzorstvi, preventivnimi akcijami na športnem, umetnostnem, kulturnem, zdravstvenem ter okoljskem področju. Prav tako so tudi lastniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Continue reading

O družbi
Zavarovalnica Generali d.d. je del mednarodne skupine Genarali Group. To mednarodno ozadje jim omogoča, da kombinirajo svetovne trende s potrebami strank, ki so pri zavarovanjih vedno bolj zahtevne. Zavarovalnica Generali nudi zavarovanja, ki so uveljavljena v svetu, vendar so hkrati prilagojena slovenskemu trgu. Poleg tega uvajajo številne novosti npr. Halo polica za izkušene voznike in s tem nadaljujejo tradicijo ugodnejših razmerij za zavarovance.

Continue reading

Marsikomu predstavlja strošek za posamezno vrsto zavarovanja prevelik finančni izdatek. Ni nujno, da je zavarovanje visok strošek. Poiščite neodvisnega svetovalca, ki vam bo pomagal oceniti dosedanje zavarovanje. Razložil vam bo tudi pomen drobnega tiska na posamezni pogodbi.

Zavarovanja in potreba

Ker je sklenitev katere koli vrste zavarovanja odgovorno delo, preudarno premislite o svojih potrebah. Smiselna vprašanja za oceno upravičenosti sklenitve določenega zavarovanja:

– ali imate družino,
– ali je kdo odvisen o vaših prihodkov,
– ste najeli ali boste v kratkem kredit za reševanje stanovanjskega problema,
– živite adrenalinsko,
– ste podjetnik in
– koliko ste stari?

Ne odločajte se pod vplivom in pritiskom medijev ali zavarovalnega zastopnika. Vsak od njih ponuja svojo vrsto zavarovanja kot najboljšo možno izbiro za vas. Poučite se o vseh morebitnih pomanjkljivostih, pasteh in preučite droben tisk.

Naj cena zavarovanja ne bo vaše glavno vodilo pri tako pomembni odločitvi. Izbira zavarovanja naj pomeni resnično varnost za vas in vaše najbližje. Še posebej previdni bodite pri odločitvi za življenjsko zavarovanje in zavarovanje nepremičnine. Ne zavarujte se za prenizko vsoto.

Pred nevarnostjo se ne moremo popolnoma zaščititi, lahko pa omilimo posledice takih dogodkov.

Pametna izbira zavarovanja

Pridobimo več različnih ponudb in jih primerjajmo med sabo. Pogajajmo se za popust. Vprašajmo se ali potrebujemo zavarovanje samo zase ali tudi za morebitne družinske člane?

Če živimo sami imamo drugačne potrebe in mnenje o vrsti zavarovanja, kot če imamo partnerja in otroke. V primeru oseb, ki so odvisne od naših dohodkov, ravnamo odgovorno, če jih vključimo v izbiro zavarovanja in tako poskrbimo za njihovo varnost in prihodnost. V primeru sklenitve več zavarovalnih polic, pa imamo možnost za popuste.

Kako pridobiti popust pri zavarovanju?

Najbolje je vprašati svetovalca, katerega svetovanje ni odvisno od višine sklenjenih zavarovanj. Za svetovanje ne dobi provizije, če pa jo, je ta minimalna. Tako mu ni v interesu ponujati najdražja zavarovanja. Njegovo svetovanje bo objektivnejše in ponujeno v vašo korist. Torej, posvetujete se pred izbiro. Izgubite lahko samo nekaj časa, pridobite pa velike koristi za vas in vaše najbližje.

Modra izbira zavarovanja se bo pokazala v prihodnosti in v primeru najrazličnejših neprijetnih dogodkov. Vi pa boste pripravljeni na te dogodke in se tako znebili veliko dodatnim skrbem in stroškom.