Zavarovalnica Tilia

O družbi
Zavarovalnica Tilia je delniška družba, ki je prepoznavna po partnerskih odnosih z zavarovanci in visoki kvaliteti zavarovalnih storitev. Njihovo poslanstvo je, da zagotavljajo zaupanje, varnost, učinkovitost, zadovoljstvo in sodelovanje lastnikom podjetja, zavarovancem in zaposlenim. Vrednote Zavarovalnice Tilia so iskrenost, obojestransko zaupanje na podlagi odprte komunikacije, odgovornost, fleksibilnost pri obravnavi strank, ustvarjalnost in strokovnost za zadovoljstvo zavarovancev, spodbujanje timskega dela in sodelovanja ter prepoznavnost v okolju.

 

Osnovna zavarovanja
Pri Zavarovalnici Tilia nudijo avtomobilska zavarovanja, premoženjska zavarovanja, asistenčna zavarovanja, osebna zavarovanja in poslovna zavarovanja.

Avtomobilska zavarovanja
Pri Zavarovalnici Tilia nudijo avtomobilsko zavarovanje MojAvto in MojAvtokm , ki je prvo avtomobilsko zavarovanje glede na prevožene kilometre v Sloveniji. Plača se torej samo toliko, koliko se dejansko vozi z vozilom. To zavarovanje je namenjeno predvsem tistim, ki se vozijo zelo malo. Avtomobilsko zavarovanje MojAvto nudi različne dodatne ugodnosti za mlade voznike, za mlade družine, znižanje zavarovalne premije pri določenih kriterijih in drugo.

 

Osebno zavarovanje
Pri Zavarovalnici Tilia nudijo klasična življenjska zavarovanja, življenjska naložbena zavarovanja, nezgodna zavarovanja in zavarovanje pravne zaščite. V okviru klasičnih življenjskih zavarovanj so na voljo vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti, zavarovanje z določeno zavarovalno dobo, zavarovanje z dogovorjenim rokom izplačila, življenjsko zavarovanje za doživetje, zavarovanje za primer smrti in hujše bolezni, zavarovanje Moje življenje ter zavarovanje Zlata jesen. Življenjsko naložbeno zavarovanje v Zavarovalnici Tilia združuje varčevanje v tujih in domačih investicijskih skladih ter klasično življenjsko zavarovanje. Na voljo so Tilia Global, VIP Garant, Moj otrok in Enkratna priložnost.

Zavarovanje doma
Zavarovalnica Tilia z zavarovanjem MojDom nudi celovito zavarovanje premoženja, premoženjskih želja najemnikov ali lastnikov stanovanjskih in počitniških zgradb, kmečkih gospodarstev, pomožnih objektov, stanovanjske opreme in etažne lastnine. Zavarovanje MojDom je zasnovano na modularen način in zavarovanec lahko sestavlja posamezne module v neko zaokroženo celoto.
Na voljo so MojDom Stanovanjske in počitniške hiše, MojDom Etažna lastnina, MojDom Stanovanjske premičnine, MojDom Kmečka gospodarstva, MojDom Stanovanjski stroji in aparati, MojDom Asistenca (AXA), novosti pa sta MojDom odgovornost in MojDom Osebna nezgoda. Možna je tudi razširitev za zavarovanje za primer potresa in pravne zaščite. Paketno zavarovanje čista energija nudi zavarovanje za tiste, ki imajo dom opremljen s sončno energijo. Posebnost pa je MojDom bonus, na podlagi katerega dobijo zavarovanci bonus na zavarovalno premijo, če v preteklem zavarovalnem letu niso imeli prijavljene škode.

Poslovno zavarovanje
Zavarovalnica Tilia nudi široko ponudbo različnih zavarovanj za tehnološko zahtevna podjetja, za obrtnike, kmete in ostale poklicne skupine. Na voljo so požarno zavarovanje, potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara, gradbeno in montažno zavarovanje, transportno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti in avtomobilsko zavarovanje za podjetja.

Asistenčna zavarovanja
V Zavarovalnici Tilia nudijo tudi asistenčna zavarovanja, ki so naslednja: turistično – zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah, asistenčno zavarovanje Best Doctors, zavarovanje pomoči na cesti – AXA asistenca. Zavarovanje Best Doctors je dopolnilo h kateremukoli življenjskemu zavarovanju pri Zavarovalnici Tilia. Best Doctors nudi mnenje drugega zdravnika, najde najboljšega zdravnika in nudi najboljšo oskrbo. Best Doctors ima sedež v Bostonu in vanj je vključenih 50.000 zdravnikov iz celega sveta.

Storitve preko spletne strani
Preko spletne strani Zavarovalnice Tilia lahko sklenemo online zavarovanje, prijavimo škodo in izračunamo stroške zavarovanja. Na voljo je tudi spletni portal e-Tilia, ki je namenjen fizičnim strankam zavarovalnice. Brezplačna aplikacija omogoča pregledno in preprosto upravljanje zavarovalne police.