Zavarovalnica Triglav

Osnovni podatki o družbi

Zavarovalnica Triglav d.d. je obvladujoča družba Skupine Triglav, ki ima sedež v Ljubljani. Skupaj s hčerinskimi družbami izvaja naslednja zavarovanja: premoženjska, prostovoljna dodatna zavarovanja, življenjska in zdravstvena. Zavarovalnica Triglav ima za opravljanje zavarovalnih poslov dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.

Poslovna mreža družbe
V Centrali, ki je sedež Zavarovalnice Triglav, potekajo vodstvene, usklajevalne in razvojne funkcije družbe. Za dostop do storitev zavarovalnice skrbi obsežna mreža območnih enot zavarovalnice po celi Sloveniji, ki obsega poslovno mrežo 12 območnih enot, 58 predstavništev z mnogimi zastopništvi in okoli 680 zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalnica Triglav sodeluje z mnogimi podjetji in tako dopolnjuje lastno poslovno mrežo zavarovalnih agencij. S podjetji za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil ima sklenjene agencijske pogodbe za sklepanje zavarovanj. S svojo pestro ponudbo pa je zavarovalnica Triglav prisotna tudi v številnih turističnih agencijah in na mejnih prehodih.

 

Družbena odgovornost kot ključna vrednota
V Zavarovalnici Triglav so kot eno izmed ključnih vrednot ter strateških usmeritev opredelili družbeno odgovornost. V novi strategiji za obdobje 2011-2015 jo pojmujejo kot temelj trajnostnega razvoja in je tudi del strateških ciljev in ukrepov, s katerimi nameravajo doseči te cilje. Vsebinsko in organizacijsko je družbena odgovornost vidna v delovanju in aktivni prisotnost v okolju, prepoznavanju in odzivanju na potrebe okolja in ohranjanju dolgoročnih partnerstev.

Ponudba za posameznike
Zavarovalnica Triglav posameznikom nudi naslednje storitve: avtomobilska zavarovanja, zavarovanje doma, življenjsko zavarovanje pri nakupu nepremičnine, zavarovanje na potovanjih – turistično zavarovanje, zdravstveno zavarovanje za tujino, zavarovanja odpovedi turističnega potovanja in avtomobilska asistenca.
Za družine imajo na voljo storitve, ki so naslednje: investicijsko zavarovanje FLEKS ZA MLADE, turistično zavarovanje, investicijsko zavarovanje FLEKS, naložbeno življenjsko zavarovanje, mešano življenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, štipendijsko zavarovanje, rizično življenjsko zavarovanje in zavarovanje doma.
Na področju pokojnine Zavarovalnica Triglav nudi prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, rentno zavarovanje, investicijsko zavarovanje FLEKS, naložbeno življenjsko zavarovanje, enkratno naložbeno zavarovanje in ABC življenjsko zavarovanje.
Za otroke nudijo investicijsko zavarovanje FLEKS ZA MLADE, štipendijsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje otrok in mladine. Za dinamične, aktivne in vedoželjne odrasle po 50. letu starosti je na voljo investicijsko zavarovanje FLEKS ZA ODRASLE in življenjsko zavarovanje 50 PLUS.
Poleg teh zavarovanj Zavarovalnica Triglav nudi tudi zavarovanje odgovornosti, zavarovanje posevkov in plodov, zavarovanje vodnih plovil, zavarovanje zrakoplovov in zavarovanje živali.

Ponudba za podjetja
Zavarovalnica Triglav podjetjem nudi široko ponudbo naslednjih zavarovanj: avtomobilska zavarovanja, kolektivna pokojninska zavarovanja, izdaja garancij – kavcijska zavarovanja, odgovornostna zavarovanja, nezgodna zavarovanja, premoženjska zavarovanja in rizično življenjsko zavarovanje – poslovno zavarovanje za primer smrti. Poleg tega so na voljo tudi zavarovanje blagovnih terjatev, transportna zavarovanja, zavarovanje finančnih kreditov, zavarovanje finančnih izgub, zavarovanje živali, zavarovanje posevkov in plodov ter zdravstveno zavarovanje na poslovnih potovanjih v tujini.

Storitve preko spletne strani
Preko spletne strani Zavarovalnice Triglav so posameznikom na voljo: informativni izračuni, sklenitev zavarovanja, spletna poslovalnica i.triglav, naročilo zastopnika, prijava škode in asistenčni center. Spletna poslovalnica i.Triglav omogoča naslednje: pregledovanje podatkov, ki so na zavarovalni polici, spremljanje vplačil, izvajanje informativnih izračunov, vnos in spremljanje ostalih naložb, izpolnjevanje in vlaganje zahtevkov ter seznanjanje z vsemi novostmi.

Poslovalnice Zavarovalnice Triglav
Poslovalnice se nahajajo v Ljubljani, Celju, Mariboru, Kopru, Kranju, Krškem, Novi Gorici, Murski Soboti, Postojni, Novemu mestu, Trbovlju in Slovenj Gradcu.